Průzkum: Postavení žen a mužů v práci není rovnocenné

Možnosti mužů a žen nejsou podle mínění českých občanů v zaměstnání vyrovnané. Muži jsou podle dotazovaných zejména výrazně lépe odměňováni za srovnatelně odvedenou práci. Vyplývá to z průzkumu Factum Invenio.

O tom, že ženy mají menší možnost získat za stejnou práci stejný plat jako muži, jsou přesvědčeny asi dvě třetiny obyvatel. Nejvíce lidí (asi 92 procent) souhlasí s výrokem, že každý člověk, muž i žena, by měl mít zaměstnání, které by mu zajistilo soběstačnost a nezávislost.

Obě pohlaví by také podle dotazovaných měla být rovnoměrněji zastoupena v řídících funkcích. Společnost Factum Invenio uvádí, že postoje k možnostem mužů a žen se od roku 2002 příliš nezměnily.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+