Použití paušálu na dopravu a DPH

I při použití paušálních výdajů na dopravu a parkovné má plátce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, jestliže použije přijatá zdanitelná plnění pro ekonomickou činnost. Zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty jsou dva samostatné zákony. Novela zákona o daních z příjmů, která přinesla možnost použití výdajových paušálů na dopravu, nikterak neovlivní odpočet DPH.

Platí tedy, že plátce musí uplatnění nároku prokázat. Nadále bude z hlediska DPH evidovat daňové doklady na nákup pohonných hmot, parkovné a jiné doklady. Dle sdělení České daňové správy neznamená použití paušálního výdaje na dopravu, že plátce prokázal také použití pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Čtěte více: Zrušení knihy jízd podnikatelům evidenci neulehčí

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+