Pozor na nutnou úschovu účetních záznamů

Novinky najdeme také v oblasti úschovy účetních záznamů. Novelizován byl § 32 odst. 3 zákona, který se týká úschovy záznamů v případě trvání záruční nebo reklamační doby. Účetní jednotka uschovává účetní záznamy po dobu, po kterou běží záruční lhůta nebo reklamační doba, a to i v případě, že klasická lhůta úschovy účetních záznamů již proběhla. Čtěte více: Více účinku za méně peněz? Pozor na klamání spotřebitele.

Úplnou novinkou je úschova účetních záznamů, které se vztahují k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku. Účetní jednotka uschová účetní záznam do konce účetního období, které následuje po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky či závazku.

Doba úschovy účetních záznamů: 10 let se uschovává účetní závěrka a výroční zpráva, 5 let se uschovávají účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy a účtový rozvrh, 5 let se uschovávají účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+