Praha jde příkladem v čerpání dotací EU

Ve středu proběhlo 9. zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu pro Prahu pro Cíl 2 (MV JPD 2), na kterém bylo zhodnoceno čerpání prostředků strukturálních fondů v tomto programu v roce 2007. Ve výboru má své zástupce Evropská komise, městské části Prahy, ministerstva ale i např. neziskové organizace.

Členům byla prezentována průběžná podrobná zpráva o stavu realizace celého programu a jednotlivých opatření. Všechny prostředky se již nasmlouvaly mezi konkrétními projekty a ke dni konání výboru bylo proplaceno na účty konečným příjemcům přes 1,8 mld. Kč, což činí přes polovinu celkového rozpočtu programu. Díky tomu, že program vyčerpal dostatečný objem financí, nehrozí JPD 2 vracení nedočerpaných prostředků.

Jak můžou podnikatelé požádat o dotace z EU viz článek Jak být úspěšný při získávání dotace EU.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+