Přechodná opatření kolem zvýšené sazby DPH

Připravované zvýšení sazby DPH nás zřejmě nemine. Návrh novely zákona o DPH však vyvolává mnohé nejasnosti. Novela obsahuje celou řadu přechodných opatření týkajících se postupu při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla. Spotřeba bude podléhat té sazbě daně, která byla v platná v období spotřeby. Obdobně se bude postupovat i u záloh placených předem. S tím by měli poplatníci počítat před případným podpisem splátkového kalendáře.

Připravovaná změna sazeb DPH:

  • od 1.1. 2012 – dvě sazby daně základní 20 % a snížená 14 %
  • od 1.1. 2013 – jediná sazba daně ve výši 17,5 %

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+