Přechodná ustanovení k uplatnění DPH na vstupu

Podle přechodných ustanovení k novele zákona o DPH nárok na odpočet daně, který vznikl před 1. 4. 2011 a který plátce uplatní za některé ze zdaňovacích období před tímto datem, se řídí podmínkami stanovenými v § 73 zákona o DPH ve znění platném do konce března 2011.

V praxi to znamená, že jestliže plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím dodá jiný plátce v tuzemsku zboží a tento jej převezme 30. března 2011, ale příslušný daňový doklad obdrží až 8. dubna 2011, může nárok na odpočet daně na vstupu uplatnit již v přiznání k DPH za I. čtvrtletí 2011. K uskutečnění zdanitelného plnění a ke vzniku nároku na odpočet daně totiž došlo před účinností novely zákona. Čtěte více: Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+