Přeferenční limity nehmotným majetkem?

Mezi nehmotný dlouhodobý majetek lze řadit i preferenční limity.U prefe­rečních limitů – kvót se nepřihlíží na výši ocenění nebo dobu použitelnosti. Mezi preferenční limity patří zejména individuální produkční kvóty, limit prémiových práv a individuální referenční množství mléka.

Preferenční limity jsou nehmotným majetkem:
  • u prvního držitele v reprodukční ceně
  • u ostatních bez ohledu na výši ocenění.

Preferenční limity se vykazují v rozvaze jako „Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ (B.I.6). Limity se odepisují jen v případě, že je lze odepisovat podle času nebo výkonu. Pokud se majetek neodepisuje, vstupuje do nákladů jako provozní náklad (548 – Ostatní provozní náklady), v případě, že se odepisuje, používá se běžně účtu oprávek a nákladových odpisů.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+