Přehled pro ČSSZ podala již většina podnikatelů

K poslednímu dubnu obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 851 880 Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ. V prvním termínu pro podání přehledu tak bylo podáno 88,7 % přehledů.

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. ČSSZ umožňuje také elektronické podání (e – Podání) přehledu prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) e – Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009  nebo prostřednictvím e-podatelny. Další termín podání přehledu za rok 2009 je 30. červenec 2010.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+