Přerušení podnikání se pojišťovně nehlásí

Přerušení pojištění se zdravotní pojišťovně hlásit nemusí, jen pokud platíte zálohy. Po novele živnostenského zákona k 1. 8. 2010 podnikatel nemusí písemně oznamovat živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Obdobné je to i při přerušení podnikání ve vztahu k zdravotní pojišťovně. Pokud podnikatel živnostenskou činnost jenom přeruší (ne ukončí), pojišťovně tuto skutečnost i opětovné zahájení živnostenské činnosti hlásit nemusí. Ovšem, jestliže měl před přerušením činnosti povinnost platit zálohy na pojistné a neoznámí zdravotní pojišťovně, že činnost nebude po nějakou dobu vykonávána, musí je platit ve stejné výši i nadále.

Pokud přerušení činnosti podnikatel zdravotní pojišťovně ohlásí, nebude platit zálohy na pojistné jako OSVČ. Povinnost sám platit pojistné v době přerušení samostatné výdělečné činnosti by měl pouze v případě, kdy by byl osobou bez zdanitelných příjmů, tzn., nebyl by zaměstnán a nepatřil do kategorie pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, uvádí Jiří Rod mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+