Převod na práci jiného druhu? Jen se souhlasem zaměstnance

Platné je vše, co si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají v pracovní smlouvě. Přitom lze sjednat i několik druhů práce najednou. Zaměstnanec je potom pověřován výkonem práce dle pracovní smlouvy a všech prací s nimi spojených.

Jestliže by však byl převeden na práci jiného druhu, než je sjednána v pracovní smlouvě, je třeba jeho souhlasu. Nevyžaduje se pouze v případech zahájení trestního řízení, nebo jestliže je to nutné na základě lékařského posudku. Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci také, pokud dal zaměstnanci výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce nebo pro porušení pracovní kázně.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+