Při chřipkové epidemii půjde vydávat neschopenky až 5 dní zpětně

Pokud chřipková epidemie zasáhne Českou republiku a dojde díky tomu k mimořádným opatřením, bude možné vystavovat tzv. neschopenky zpětně i za dobu delší než stávající tři dny. Odsouhlasili to dnes ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a hlavní hygienik ČR Michael Vít.

O vyhlášení mimořádných opatření rozhoduje právě hlavní hygienik. Neschopenky pak budou moc lékaři vydávat zpětně až za 5 kalendářních dnů. Takto vystavená rozhodnutí bude ČSSZ a jednotlivé OSSZ akceptovat a na webu ČSSZ i na úředních deskách OSSZ vystaví informaci, že předchozí písemný souhlas OSSZ se v těchto případech považuje za udělený, uvedla Štěpánka Filipová, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Při žádosti o výplatu nemocenských dávek je nutné vyplněné tiskopisy zaslat na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Místní příslušnost OSSZ se při výplatě nemocenských dávek zaměstnancům řídí:

  • sídlem zaměstnavatele, pokud je shodné se sídlem mzdové účtárny,
  • sídlem mzdové účtárny, jestliže není shodné se sídlem zaměstnavatele.

Místní příslušnost OSSZ se v případě výplaty dávek osoby samostatně výdělečně činné nebo zahraničního zaměstnance řídí:

  • místem trvalého pobytu OSVČ,
  • místem hlášeného pobytu cizince v ČR,
  • místem podnikání, jestliže nemá cizinec hlášen trvalý pobyt ani místo pobytu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Landing page jako součást inbound marketingové strategie

  •  
    Jak vytvářet landing page do 1 hodiny
  • Jak postavit na nohy vaše současné landing page
  • Jak vyhodnocovat všechny vaše vstupní stránky webu

Detailní informace o školení Landing page jako součást inbound marketingové strategie »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+