Při online podání přiznání si ohlídejte formát. Ne všechny jsou akceptovány

Pokud podáváte přiznání k dani společně s přílohami elektronicky, pohlídejte si, aby se formáty dokumentů shodovaly. FÚ neakceptuje všechny.

Majitelé datových schránek jsou od tohoto roku povinni podávat daňová přiznání elektronickou cestou. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce. Ta dosahuje výše 2000 korun. Finanční správa pro tento rok však ještě polevuje a pokuty zatím nehrozí. O výjimce pro rok 2015 jsem již na serveru Podnikatel.cz psali dříve. Přečtěte si: Úleva pro podnikatele, elektronické podání půjde letos vyřešit i e-tiskopisem 

Způsoby elektronického podání: 

Pokud plátce daně využije elektronickou komunikaci, musí si pohlídat formát dokumentů, které správci daně zasílá. Ty mohou být ve formátech PDF, TXT nebo JPG.

 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů,
 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru,
 • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění,
 • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění aj.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Při podání přiznání společně s přílohami prostřednictvím datové schránky finanční úřady akceptují jen formát XML.Jde o přílohy:

 • Příloha 1 
 • Příloha 2 
 • Příloha 3 
 • Výpočtová tabulka k §6 
 • Příloha §34 odst.1 
 • Příloha §38f odst.10 
 • Rozvaha 
 • Výkaz zisků a ztrát
Pokud je pro elektronické podání přiznání k dani a příslušných příloh použit jiný formát, je toto podání považováno za chybné a plátce daně bude vyzván k opravě.
3 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 18. 3. 2015 0:45

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

 •  
  Jaké online kanály používat pro získání leadu
 • Jakým způsobem pracovat s leady
 • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+