Při prodeji majetku daňový odpis v poloviční výši

Daňový odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle zvoleného způsobu odepisování se uplatní u hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období a u majetku nakoupeného v průběhu období. V poloviční výši ročního odpisu se uplatní odpis u majetku, který byl evidován na počátku zdaňovacího období (k 1. 1.) a došlo v průběhu tohoto období:

  • k vyřazení,
  • k převedení na jinou právnickou nebo fyzickou osobu,
  • k ukončení podnikatelské činnosti nebo ukončení pronájmu, zrušení, likvidaci apod.,
  • k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo ukončení výpůjčky.

O odpisech majetku čtěte více: Prodaný majetek lze daňově odepsat jen v poloviční výši

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+