Hlavní navigace

Víte jistě, že příjmy z pronajímaného pole nebo louky zdaňujete správně?

 Autor: 546762
Dagmar Kučerová

Nejeden poplatník pronajímá zděděné, restituované nebo zakoupené pozemky. Způsob zdanění je ale odlišný podle toho, zda se jedná o podnikatele či nepodnikatele nebo zda je pozemek součástí obchodního majetku.

V případě zdanění pronájmu pozemků dochází k nejasnostem ve způsobu zdanění. Často se vyskytuje názor, že jde o ostatní příjmy, které jsou do určitého ročního limitu osvobozeny: Pokud nepřesáhnu dvacetitisícovou hranici příjmů, nemusím nic danit. To ale bohužel není pravda. Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a zákona o daních z příjmů hovoří o příjmech z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem). A takové příjmy jsou skutečně od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 tisíc korun. Ovšem hovoří se jen o pronájmu movitých věcí. V případě pozemku se ale bezesporu jedná o majetek nemovitý. Čtěte více: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou 

Je tedy zřejmé, že zdanění pronájmu pozemků podle § 10 jako ostatní příjmy nepřipadá v úvahu. Dále bude rozhodovat skutečnost, zda se jedná o podnikatele či nepodnikatele a zda majetek zahrne nebo nezahrne do obchodního majetku.

Pronájem majetku jako příjem z podnikatelské činnosti

Jako příjem z podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů se příjem z pronájmu pozemku zdaní vždy, pokud je zahrnutý v obchodním majetku podnikatele. Podle stejného ustanovení se zdaňuje i v případě, že v obchodním majetku zahrnut není, ale poplatník poskytuje nájemci v rámci pronájmu další služby, ke kterým má podnikatelské oprávnění. Znamená to, že příjmy jsou součástí výnosů v účetnictví nebo se o nich účtuje v daňové evidenci. Samozřejmě je možné i uplatnění příslušných výdajů souvisejících s pronájmem. A to buď jako výdaje skutečné, nebo paušální. Výše paušálních výdajů se odvíjí od druhu podnikatelské činnosti pronajímatele. Čtěte více: Levným komerčním nemovitostem bude brzy konec

Účtování pořízení a pronájmu pozemku
Popis operace Má dáti Dal
Pořízení pozemku dodavatelsky 042 321
Úhrada přijaté faktury 321 221
Uvedení do užívání (dlouhodobý hmotný majetek) 031 042
Faktura za pronájem pozemku 311 602
Úhrada vydané faktury 221 311

Pronájem majetku zdaňovaný jako příjem z pronájmu

Jestliže pozemek není součástí obchodního majetku a pronajímatel neposkytuje nájemci další služby podnikatelského charakteru, nic nebrání zahrnutí příjmů mezi příjmy z pronájmu zdaňované podle § 9. Toto se týká jak podnikatelů, tak i nepodnikatelů. Nepodnikající fyzické osoby tímto způsobem daní příjmy z pronájmu nemovitostí pozemků vždy, protože samozřejmě nemohou mít pozemek zahrnutý v obchodním majetku. A zřejmě ani poskytovat žádné další služby s pronájmem spojené. Jen těžko si můžeme u zemědělských pozemků, jako jsou například louky a pole, přestavit okruh služeb, které by mohly být v souvislosti s pronájmem poskytovány. Pokud například někdo pronajme pole místnímu družstvu, nedá se předpokládat, že také vlastní kombajn a traktor, kterými bude nájemci obhospodařovat úrodu. Čtěte více: Podnikejte s úspěchem v oblasti pronájmů

Poplatník si i v tomto případě může uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo výdaje paušální. Ty jsou stanoveny pevnou částkou, a to 30 % z dosažených příjmů. Jestliže poplatník pronajímá nejen pole, ale také budovy, nemůže uplatnit k příjmům z budov výdaje skutečné a k příjmům z pozemků výdaje paušální. Musí si volit jediný způsob uplatnění výdajů, stejný pro všechny příjmy zdaňované podle § 9. Čtěte více: Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Při uplatnění paušálních výdajů vede poplatník v souladu s § 9 odst. 5 zákona o daních z příjmů evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem. Jestliže uplatní výdaje skutečně vynaložené, vede veškeré záznamy o příjmech a výdajích. Vede i evidenci odepisovaného hmotného majetku, evidenci o tvorbě a použití rezerv, evidenci pohledávek a závazků, případně mzdovou evidenci. Pokud se tak rozhodne, může dokonce vést i daňovou evidenci nebo účetnictví.

Příjmy z pronájmu pozemků se zdaňují:

  • podle § 7 – jedná se o pozemek zařazený v obchodním majetku
  • podle § 7 – jedná se o pozemek nezařazený v obchodním majetku, ale jsou poskytovány další podnikatelské služ­by
  • podle § 9 – jedná se o pozemek nezařazený v obchodním majetku. Platí pro podnikatele i nepodnikatele.

Výdaje se mohou uplatnit v obou případech ve skutečné výši nebo procentem z příjmů.

Příjmy z pronájmu pozemků se nikdy nezdaňují podle § 10 jako ostatní příjmy a nelze uplatnit osvobození do limitu 20 tisíc korun.

Anketa

Pronajímáte?

Našli jste v článku chybu?

26. 1. 2014 20:38

Zabiják (neregistrovaný)

Toho debila co vytvořil takovou debilitu bych rád osobně potkal! Takovej magor nemá ve společnosti co pohledávat!

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Vitalia.cz: Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

Máslo? Margarín? A co takhle sádlo?

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?