Přímá úhrada zaměstnavatelem ruší osvobození nepeněžních příjmů

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout různá plnění, která jsou nepeněžním příjmem zaměstnance a jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozena, jsou-li splněny dvě podmínky. Za prvé jsou hrazena ze sociálního fondu, ze zisku (z příjmů po zdanění) nebo jsou zúčtována jako nedaňový náklad zaměstnavatele. Druhou podmínkou je provedení úhrady přímo zaměstnavatelem. Jestliže by například zaměstnanec sám uhradil rekreační pobyt a následně předložil zaměstnavateli poukaz k proplacení, bylo by toto plnění kvalifikováno jako zdanitelný peněžní příjem zaměstnance bez nároku na osvobození.

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům zdarma umožnit rovněž návštěvy rekreačního zařízení (vlastního nebo pronajatého), návštěvy tělocvičen a sportovních zařízení, poskytnutí vstupenek na kulturní pořady a sportovní akce a další. Čtěte více: Zdaňujete svým zaměstnancům nepeněžní příjmy?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+