Připravované změny v oblasti finančního leasingu

Novela zákona o daních z příjmů s účinnosti od 1. ledna 2011 by měla přinést změny i v oblasti leasingu. V rámci následného legislativního procesu ještě může dojít k úpravám navrhovaných změn.

Návrh nově zavádí minimální dobu nájmu také pro majetek zařazený ve 4. a 5. odpisové skupině. Uplatnění odstupného při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňových odpisů by mělo být umožněno v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+