Připravuje se novela zákona o DPH

Novelu zákona o DPH předložilo k připomínkovému řízení Ministerstvo financí. Předpokládané nabytí účinnosti je 1. 1. 2011. Jejím cílem je posilování klientského přístupu a podpora poctivých poplatníků, kteří svědomitě plní své daňové povinnosti a na druhé straně posilování nástrojů správců daně v boji s daňovými úniky, jejichž prostřednictvím nepoctiví podnikatelé získávají neoprávněnou konkurenční výhodu oproti poctivým.

Jde zejména o návrh možnosti opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci (doposud takové ustanovení v českém systému daně z přidané hodnoty chybělo) a soubor opatření k posílení možností správců, které povedou k intenzivnějšímu boji proti daňovým podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Jedním z těchto opatření je zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti odběratele a dodavatele za odvod DPH.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 16. 6. 2010 13:04

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Tvorba a šíření videoobsahu

  •  
    Jak vytvořit video a na co si dát pozor
  • Jak ho naplnit vhodným obsahem
  • Kam ho umístit a jak mu získat diváky

Detailní informace o školení Tvorba a šíření videoobsahu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+