S paragrafy pomůže Příručka pro podnikání v roce 2008

Hospodářská komora ČR vydává Příručku pro podnikání v roce 2008, která přináší přehled o nejdůležitějších normách, jež se týkají podnikání. V publikaci jsou informace týkající se podnikání fyzických i právnických osob, zejména možné formy společností včetně popisu jejich výhod a nevýhod, typy smluv, náležitosti v pracovněprávních vztazích, systém daní a sociálního pojištění, informace o ochraně hospodářské soutěže či právech duševního vlastnictví.

Podnikatel v publikaci najde i výčet možných rizik podnikání, upozornění na specifika obchodování se zahraničím, výčet forem podpory podnikání, zejména ze strukturálních fondů, a také zmínku a apel na sociální odpovědnost firem.

Příručka zaznamenává stav platný od 1. ledna 2008 a zároveň upozorňuje na další předpokládanou novelizaci.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+