Pro OSVČ vedlejší je výhodnější nemocenské ukončit

Od nového je účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění nadále dobrovolná. Podmínkou je ovšem účast na důchodovém pojištění. Jestliže se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí OSVČ vedlejší, bude považována za OSVČ hlavní. A to bez ohledu na výši dosaženého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Vzniká jí automaticky povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na důchodové pojištění. Měsíční záloha na důchodové pojištění činí v roce 2011 1807 Kč (v roce 2010 činila 1731 Kč). Čtěte více: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Dosud se mohla OSVČ vedlejší nemocensky pojistit libovolnou výši měsíčního pojistného a při splnění ročního limitu v podobě nepřekročení rozhodné částky nemusela být důchodově pojištěna, tj. nemusela platit zálohy na pojistné ani případný doplatek.

Novela zákona obsahuje přechodná opatření, kde se píše: Osoba samostatně výdělečně činná, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, může zálohy na pojistné na důchodové pojištění za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala nebo měla podat přehled za rok 2010 zaplatit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled podala. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení SEO - jak na optimalizaci pro vyhledávače

  •  
    Analýza klíčových slov - kde hledat, jak slova vybrat, jak optimalizovat.
  • Metody linkbuildingu - jak získat zpětné odkazy.
  • Vyhodnocování SEO - nesledujte jen pozice.

Detailní informace o školení SEO »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+