Prodáváte či kupujete nemovitost? Pozor, změní se zásadně pravidla platby daně

Prodáváte či kupujete nemovitost? Následující text by neměl zůstat bez povšimnutí. Měla by se měnit pravidla pro daň z nabytí nemovitosti.

Pravidla daně z nabytí nemovitých věcí (nemovitosti) se nejspíše změní. Od dubna 2016 ji má platit výhradně kupující, tedy nabyvatel nemovitosti. Vychází to z návrhu novely zákonného opatření Senátu. Novelou zároveň zajde k zániku institutu ručení daně, kterým plátce daně státu ručil za to, že daň bude skutečně zaplacena. 

Novela zákona nicméně ještě není platná, jelikož neprošla parlamentem. Jak tedy postupovat do doby, než se pravidla změní? V tomto přechodném období platí daň stále prodávající (převodce vlastnického práva k nemovitosti), pokud se obě strany nedohodnou jinak.


Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Den pro vznik právního vztahu u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem se různí. Pokud se jedná o nemovitost, která je zapisována do katastru nemovitostí (koupě nemovitosti či směnná smlouva), je dnem pro vznik právního vztahu den, kdy se nemovitost vloží do katastru nemovitostí

U nemovitostí, které se do katastru nezapisují, se za den vzniku právního vztahu považuje den účinnosti smlouvy

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+