Jak postupovat, když přijde kontrola ze zdravotní pojišťovny?

Kontrola, kterou provádí zdravotní pojišťovny, má povětšinou prověřit, zda zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná odvádí pojistné včas a ve správné výši. Pracovníci pojišťovny s předstihem oznámí termín a místo kontroly.

Co vše je potřeba předložit při kontrole?

 • zúčtovací a výplatní listiny,
 • mzdové listy zaměstnanců,
 • pracovní smlouvy případně dohody o pracovní činnosti,
 • výpisy z banky, které prokazují úhradu pojištění,
 • knihu úrazů.
Nejčastější zjištěné nedostatky:
 • špatně určen vyměřovací základ (některé příjmy nebyly zahrnuty do vyměřovacího základu),
 • neplacení pojistného,
 • opožděné úhrady,
 • úhrada pojistného v nižší částce,
 • neplnění oznamovací povinnosti.

V případě zjištěných nedostatků, následují sankce. Hříšník musí odstranit zjištěné nedostatky. Mimo to může zdravotní pojišťovna vyměřit pokutu, přirážku k pojistnému či penále.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Tvorba a šíření videoobsahu

 •  
  Jak vytvořit video a na co si dát pozor
 • Jak ho naplnit vhodným obsahem
 • Kam ho umístit a jak mu získat diváky

Detailní informace o školení Tvorba a šíření videoobsahu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+