Projekt TechNet na pomoc českému textilnictví

Česká textilní výroba se v posledních letech potýká s vážnými problémy. A to navzdory dlouholeté tradici. Pro rozvoj textilnictví a zvyšování konkurenceschop­nosti je nezbytná úzká spolupráce výzkumných pracovišť a firem. Pomoci by měl projekt TechNet.

Záměrem projektu je přispět k odstranění komunikačních bariér mezi potenciálními partnery z aka­demické obce a podnikatelské sféry. Dále nastavení takových společných aktivit, které umožní systematickou a dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Re­alizátorem je Technická univerzita v Liberci spolu s partnery Hos­podářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým učením technickým a agenturou CzechInvest. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a potrvá do podzimu roku 2012.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+