Hlavní navigace

Pronajímáte přes Airbnb? #EET se od letošního prosince týká i vás

Daniel Morávek

EET se v první vlně dotkne stravovacích a ubytovacích služeb. Mezi ubytovací služby patří podle finanční správy i pronajímání skrze Airbnb a podobné weby.

Jak serveru Podnikatel.cz upřesnila Linda Paterová z Generálního finančního ředitelství, v případě služeb typu Airbnb se jedná o poskytování krátkodobého ubytování (NACE 55), které podléhá elektronické evidenci tržeb (EET) již v první vlně, tedy od 1. prosince 2016.

Jakých ubytovacích služeb se EET týká

Kromě pronajímání přes Airbnb se jedná i o hotely, kempy, penziony, motely, tábořiště či ubytovny. Všichni podnikatelé v těchto odvětvích budou muset, pokud přijímají evidované tržby, vést od prosince EET. Evidovanou tržbou je pak platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. V případě přijetí platby prostřednictvím Airbnb, kdy hostitel splňuje definici podnikatele dle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, tj. že je za podnikatele mimo jiné považován ten, kdo samostatně a na vlastní účet a odpovědnost provozuje živnostenským nebo obdobným způsobem výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně, se bude jednat, za splnění ostatních zákonem stanovených podmínek, o evidovanou tržbu, uvedla serveru Podnikatel.cz Linda Paterová.

V případě poskytování ubytování se totiž odlišují dvě skupiny:

  1. Příjmy z pronájmu, které poplatník daní podle § 9 zákona o daních z příjmů. Těchto tržeb se evidence netýká. Aby se jednalo o pronájem bytu, musí být s nájemcem uzavřena písemná nájemní smlouva a rovněž je nutné splnit podmínky stanovené pro pronájem bytu v občanském zákoníku.
  2. Pronájmy či ubytování uskutečňuje poplatník na základě živnostenského oprávnění, které se v případě plateb v hotovosti nebo kartou musí evidovat.

V případě krátkodobých ubytování v řádu dnů nebo týdnů na základě živnostenského oprávnění spadají tržby do EET již od letošního prosince. V případě Airbnb jsou spolu s poskytnutím nemovitosti poskytovány i další služby jako úklid, povlečení postelí a podobně. To tedy souhrnně znamená, že Airbnb představuje ubytovací službu a povinnost elektronické evidence se jí bude týkat již od 1. prosince, doplnila Zuzana Hrubá, daňová poradkyně Schaffer & Partner.

Pokud se jedná o dlouhodobé pronájmy (CZ NACE 68.20.1: poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, zpravidla na měsíc nebo rok), musí podnikatel tržby evidovat ve 3. fázi od 1. března 2018.

Čtěte také: 8900 autentizací a přes 4000 provozoven. Registrace k #EET už má první čísla

Jaké stravovací služby se zapojí v prosinci

Kromě ubytovacích služeb se EET v první vlně dotkne také NACE 56 Stravování a pohostinství. V první fázi ale půjde jen o tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …).

Tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou) spadnou pod EET až v březnu 2018. Při nejasnostech ohledně posouzení toho, zda poplatník musí evidovat tržby z činnosti klasifikované pod NACE 56 již od 1. prosince 2016, nebo až od 1. března 2018, vymezila finanční správa následující kritéria.

Povinnosti evidence tržeb od 1. prosince 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56, a současně se jedná o stravovací službu.

Základní vymezení stravovací služby:

1) Provozovna pro účely stravovací služby

Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buďto na základě vlastnických práv, či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor). Není podstatné, zda se jedná o stavebně ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod.

Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).

2) Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)

Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje „s sebou“ nebo i pro přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.), nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží.

Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení, jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku apod.).

Příklad 1: Provozovatel nabízí prodej jídla s sebou nebo ke konzumaci v jeho provozovně

O stravovací službu se bude jednat v případě, že jídlo bude servírované v provozovně a ke snědení je zákazníkovi poskytnuto přiměřené zázemí, tj. např. stoly, židle atd. V tomto případě bude povinností poplatníka přijatou tržbu evidovat již od 1. prosince 2016. Standardně se jedná o restaurace, hospody, bary, kavárny atd.

dan_nemovitost

Bude-li ovšem v té samé provozovně vydáno jídlo např. do papírové tašky, už se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží. V takovémto případě má poplatník povinnost přijatou tržbu evidovat až od 1. března 2018. Nebude-li chtít poplatník evidenci tržeb tímto způsobem dělit, nic mu nebrání, aby od 1. prosince 2016 evidoval všechny tržby bez rozdílu toho, zda se jedná o stravovací službu, nebo dodání zboží.

Příklad 2: Provozovatel obchodu s lahůdkami, stánkový prodej, rozvoz jídla

Je-li v těchto případech jídlo nabízeno takovou formou, že je zabaleno do obalu, tašky, ubrousku, pak se nejedná o stravovací službu, ale vždy o dodání zboží. V takovémto případě bude mít poplatník povinnost tržbu evidovat až od 1. března 2018.

Našli jste v článku chybu?
14. 10. 2016 11:30

Dobrý den, jde o vyjádření finanční správy. Vím, jak Airbnb posílá peníze. Problém je, že je to podobné jako u platebních bran (kde také posílají jednou za čas agregované částky) - dle dosavadního vyjádření finanční správy (a dle metodiky) pod EET ale mají spadat. Sám jsem je na to upozorňoval, že ačkoli transakce jde např. kartou, peníze pak jdou agregovaně na účet. Prý se na to metodici ještě podívají a dají mi vědět, zda tam nedají výjimku jako u dobírky. Na odpověď již čekám 3 měsíce, opakov…

14. 10. 2016 7:09
Aldax (neregistrovaný)

Proč by si kdokoli pořizovat terminál, když se vše u Airbnb platí převodem? Dělá si Babiš legraci?