Proplacení dovolené po mateřské?

Dovolená se po ukončení peněžité pomoci neproplácí, zpravidla se čerpá. Zákoník práce preferuje řádné čerpání dovolené před jejím „proplacením“. Vyplacení náhrady mzdy za dovolenou namísto jejího řádného čerpání je proto možné pouze v zákonem stanovených případech.

V souvislosti s ukončením mateřské dovolené je běžná praxe, že zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené požádá o nevyčerpanou dovolenou a až následně po jejím vyčerpání nastoupí na rodičovskou dovolenou, vysvětluje Vojtěch Karter z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Jak dodává, uplatní se zde totiž výjimka z pravidla, že dovolenou určuje zaměstnavatel. Jestliže požádá zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+