Daňové tipy: Reklama v nákladech

Reklama je nástrojem marketingové komunikace podniku. Reklama je daňově uznatelným výdajem, snižuje základ. Zákon nestanoví maximální limit nákladů vynaložených na reklamu. Do reklamy spadají i reklamní předměty, jejichž daňovou uznatelnost řeší § 25 zákona o daních z příjmů. Reklamní předmět musí být označen firmou, ochranou známkou nebo názvem propagovaného zboží či služby. Musí být patrné, kdo a co propaguje.

Propagační předmět nesmí být předmětem spotřební daně, výjimku tvoří tiché víno. Hodnota propagačního předmětu nesmí přesáhnout částku 500 Kč bez DPH.

Od reklamy je nutné odlišit výdaje na reprezentaci. Výdaje na reprezentaci nejsou daňově uznatelné a nelze u nich uplatnit ani odpočet DPH. Reprezentace zahrnuje výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Měření a vyhodnocování kampaní

  •  
    Jak připravit a plánovat kampaně
  • Jak vyhodnocovat a využít důležité metriky
  • Jak to dělat u různých obchodních aktivit

Detailní informace o školení Měření a vyhodnocování kampaní»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+