Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Reverse-charge jako největší legislativní komplikace roku 2012

Redakce

Letošní novinka v podobě samovyměření daně při poskytnutí stavebních prací zkomplikovala život nejednomu podnikateli či účetní. Čtěte, co radí odborníci.

Režim přenesení daňové povinnosti tzv. reverse-charge upravil zákon o dani z přidané hodnoty již 1. dubna 2011, ovšem s účinností od 1. ledna 2012. Podle odborníků jde o jednu z největších legislativních komplikací roku 2012. Čtěte také: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti (samovyměření daně) podle § 92b až 92e zákona o dani z přidané hodnoty použije plátce při uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku v případech:

  • dodání zlata plátci (s výjimkou dodání zlata České národní bance)
  • dodání šrotu a odpadu – uvedeno v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci
  • převodu emise povolenek na emise skleníkových plynů plátci
  • poskytnutí stavebních prací plátci – účinnost od 1. ledna 2012

Vymezení stavebních a montážních prací se odvolává na Klasifikaci produkce (CZ-CPA) uveřejněnou ve Sbírce zákonů. Odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Informace České daňové správy

Informační materiál k režimu přenesení daňové povinnosti zveřejnila Česká daňová správa na svých internetových stránkách. Do konce dubna bylo také možné zasílat k této problematice dotazy na speciální e-mailovou adresu. Informace jsou soustředěny pod odkazem Režim přenesené daňové povinnosti.

EBA_24.5.

Stanoviska a sdělení České daňové správy:

Nejčastější dotazy k problematice

Česká daňová správa rovněž zveřejnila „Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví“. V excelovské tabulce je soustředěno 70 nejčastějších dotazů. Protože dotazy postupně přibývaly, byly doplněny o tabulku č. II (183 případů, u kterých se režim přenesené daňové povinnosti použije) a tabulku č. III (121 případů, u kterých reverse-charge naopak nepoužije). Tabulky stahujte zde

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?
7. 2. 2013 10:33
jos (neregistrovaný)

Nikdo se nepozastavuje nad tím, že režim PDP ještě více zhoršil podnikatelské prostředí ve zpomalení toku peněz. Na zakázku mám materiál za milion,koupit jej musím s DPH 210.000, rozpočet je přibližně 1.200.000, což fakturuji hlavnímu dodavateli bez DPH. Zaplatím materiál s DPH, mzdy, dopravy,...a fakturuji 1.200.000, takže v pokladně jsem na nule a čekám až mi FÚ vrátí DPH z materiálu v němž mám vlastně montážní náklady a zisk. I když budu měsíční plátce, pořád dochází k finanční prodlevě.

8. 5. 2012 21:26
jezevec (neregistrovaný)

úklid suti prováděný jako úklid skládky = s dph úklid suti prováděný jako příprava pro další stavbu = reverse charge

zahradnické práce na zahradě = s dph zahradnické práce prováděné jako součást dodávky stavby domu = reverse charge

doprava hmot na staveniště = s dph doprava hmot po staveništi = reverse charge

takových komodit je několik set!!!!! často se zatříděné téže práce liší jen příjemcem a nebo účelem práce. tohle mohl vymyslet jen idiot!!! to není vulgrání výraz, to je úměra! navíc v c…