Role akvakultury roste a bude tématem i českého předsednictví EU

Zhruba polovina členských států Evropské unie podepsala minulý týden memormandum týkající se podpory a rozvoje hospodářského chovu ryb (akvakultury). O možných nástrojích, jakými jsou například udržení kvality a zdravotních standardů rybích produktů, ochrana životního prostředí s důrazem na čistotu vody, jednali ministři zemědělství a rybolovu v Lucemburku, informuje Portál veřejné správy ČR. Ministři jednali také o zjednodušení a zpřehlednění příslušné legislativy, o marketingu a obchodních nástrojích, které mohou akvakulturu podpořit. Role hospodářského chovu ryb roste v souvislosti s vyšší poptávkou po rybách, ale zároveň se snižující nabídkou mořských ryb.

Pro Českou republiku se jedná o důležité téma, kterému hodlám věnovat pozornost i během našeho předsednictví. Hlavním cílem je podpořit další rozvoj akvakultury v EU a zvýraznit roli sladkovodní akvakultury, kde Česká republika patří k předním hráčům na trhu, cituje portál ministra zemědělství Petra Gadaloviče.

Evropská komise vydá koncem roku 2008 Sdělení k akvakultuře. Jeho projednání tak připadne na české předsednictví Evropské unii v první polovině roku 2009.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+