Při rozdělování zisku nezapomeňte na rezervní fond

Ze Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že společnost s ručením omezeným má povinnost tvořit rezervní fond nejpozději od prvního roku, ve kterém vytvořila zisk.

§ 124 obchodního zákoníku určuje, že rezervní fond je možno tvořit podle společenské smlouvy již při vzniku společnosti. Pokud nebyl rezervní fond takto vytvořen, tvoří se ze zisku.

  • V prvním roce vytvoření zisku: Příděl nejméně 10 % z čistého zisku, ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.
  • Rezervní fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu.

Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro začátečníky

  •  
    Principy fungování PPC reklamy.
  • PPC nejsou jen ve vyhledávačích.
  • Zjednodušte si správu šikovnými nástroji.

Detailní informace o školení PPC reklamy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+