Rozhodcem může být kdokoli, kvalifikace není předepsána

Čekali jste, že rozhodcem musí být člověk s právnickým vzděláním? Omyl. Zákon nestanoví žádné požadavky na odbornou kvalifikaci rozhodce. Navrhnout jako rozhodce můžete tedy jakoukoli osobu, která splní podmínky dané Zákonem o rozhodčím řízení.

Podle § 4 Zákona o rozhodčím řízení může být rozhodcem osoba, která splní následující požadavky:

  • rozhodce musí být občan ČR, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům (výjimku tvoří soudci, ti nemohou být současně rozhodcem),
  • rozhodcem může být i cizinec, který je podle práva svého státu způsobilý k právním úkonům.

Rozhodce musí svou funkci vykonávat v souladu se zákonem. Rozhodci mohou působit jako jednotlivci, jako příležitostní rozhodci nebo v rámci stálých rozhodčích soudů.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení SEO - jak na optimalizaci pro vyhledávače

  •  
    Analýza klíčových slov - kde hledat, jak slova vybrat, jak optimalizovat.
  • Metody linkbuildingu - jak získat zpětné odkazy.
  • Vyhodnocování SEO - nesledujte jen pozice.

Detailní informace o školení SEO »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+