Rozhodčí doložku si sjednejte preventivně

Z časového hlediska lze dohodu o rozhodci uzavřít jak už u sporu vzniklého, tak pro případné budoucí spory. Pokud již vznikl spor a smluvní strany nemají zájem o soudní řízení, mohou uzavřít smlouvu o rozhodci.

Na spory je ale dobré vždy myslet dopředu, a proto je lepší preventivně sjednat při uzavírání obchodní smlouvy rozhodčí doložku. V té se obě strany zavážou, že veškeré vzájemné spory, které mohou vzniknout při plnění závazků smlouvy, budou řešeny prostřednictvím rozhodce. V doložce může být předem vybrán konkrétní rozhodce, jehož jméno se do doložky zapíše nebo se může jen určit způsob, jak bude rozhodce v případě sporu vybrán.

Zákon požaduje, aby měla rozhodčí smlouva písemnou podobu. Za písemnou podobu se považuje i elektronická forma, případně fax. Zákon také přesně určuje, které spory mohou být řešeny rozhodčím řízením. Jedná se především, až na několik málo výjimek, o majetkové spory a dále o spory, ve kterých by mohly obě strany v případě soudu uzavřít smír.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+