Rozhodné období rozhoduje o průměrném výdělku

Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Zjištěný průměrný výdělek zaměstnavatel používá do konce čtvrtletí, v němž byl zjištěn. Mluvíme o tzv. aktuálním průměrném výdělku. Průměrný výdělek stanovujeme k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu kalendářního roku. Odpracovaná doba se vyjadřuje v hodinách za rozhodné období.

Pro zjištění průměrného výdělku je rozhodující odpracovaná doba. Je to doba skutečného výkonu práce, za niž dostal v příslušném období zaměstnanec mzdu.

Do odpracované doby se nezapočítávají:

 • období, za které zaměstnanec dostává náhradu mzdy při překážkách v práci,
 • doba dovolené,
 • nepřítomnost v práci,
 • přestávky v práci na jídlo a oddech.


Naopak se do odpracované doby započítává:

 • tzv. placený svátek – tj. svátek, který připadl na obvyklý pracovní den zaměstnance a zaměstnanec není v zaměstnání,
 • doba strávená na pracovní cestě, pokud za ni dostává zaměstnanec mzdu,
 • práce přesčas.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

 •  
  Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
 • Metoda Design Studio.
 • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+