Rychlé vyplnění přehledu pro sociálku

Přehled pro sociálku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 2. května 2011. Poplatníci s odkladem daňového přiznání zasílají do 1. srpna 2011. Pojistné se platí ve lhůtě do 8 dnů po podání přehledu, tj. nejpozději do 9. května 2011 (s odkladem do 9. srpna).

Pro vyplnění přehledu jsou důležité příjmy z podnikatelské činnosti, případně také příjmy ze zaměstnání. Ty se do přehledu sice zapisují, ale na výsledné pojistné nemají žádný vliv. Potíže občas činí správné přenesení daňového základu z přiznání do přehledu, tj. určení částky, ze které budeme při výpočtu vycházet. Jde jen o příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů, případně upravené podle § 5 a § 23.

Čtěte: Návod na vyplnění přehledu při souběhu podnikání se zaměstnáním

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+