Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

S DPH na věčné časy? Ale kdeže, i registraci k DPH lze zrušit

Autor: 397604
Daniel Morávek

Pokud se někdo stane plátcem DPH, neznamená to, že jím musí zůstat navěky. Víme, za jakých okolností může podnikatel požádat o zrušení registrace k DPH.

Zatímco za minulého režimu platil slogan “Se Sovětským svazem svazem na věčné časy a nikdy jinak”, v dnešní době a v oblasti daní neplatí navěky prakticky nic. Stejně tomu tak je například u registraci k DPH, kterou může podnikatel po čase zrušit. Čtěte, jakým způsobem to lze učinit a za jakých podmínek.

Čtěte také: Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Kdy lze požádat o zrušení registrace?

Často se podnikatelé ptají, jak se mají registrovat k DPH. Existují ale i živnostníci a firmy, kteří řeší opačný problém, tedy jak registraci k DPH zrušit. Problematiku zrušení registrace k DPH řeší § 106 a § 106b zákona o DPH. V zásadě existují dvě možnosti, jak plátce DPH přestane být plátcem. První je z moci úřední a druhá na základě vlastní žádosti.

Aby mohl podnikatel požádat o zrušení registrace k DPH, musí splnit některé podmínky. Pokud jde o podnikatele se sídlem v tuzemsku a nejedná se o sdružení, musí předně uplynout alespoň rok ode dne, kdy se podnikatel stal plátcem. Zároveň podnikatel nesmí mít za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat větší než 1 milion Kč, nebo musí uskutečňovat pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Důvodem pro zrušení registrace je samozřejmě i přerušení ekonomické činnosti.

Tip Content early

Po zrušení nezapomeňte snížit nárok na odpočet DPH

Pokud se podnikatel odhlásí od DPH, neměl by zapomenout na to, že se zrušením registrace se pojí i snížení nároku na odpočet DPH u majetku, který tvoří součást obchodního majetku a u které byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část. Snížení nároku na odpočet DPH uskuteční podnikatel v rámci posledního přiznání k DPH.
Jak velké má snížení být se odvíjí od druhu majetku, kterého se týká. U nedokončeného majetku, nezúčtovaných záloh a u zásob se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu. U dlouhodobého majetku záleží na době, která uplynula od uplatnění odpočtu a na době, která zbývá do konce opravného období. Problematický je odpočet u drobného majetku, u kterého se raději vyplatí optat se na způsob příslušného finančního úřadu.

Čtěte více: Změna režimu: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

Našli jste v článku chybu?