S majetkovými spory se obraťte na rozhodce

Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, nabyl účinnosti již v lednu 1995. Rozhodčí řízení, jinak také arbitráž, je běžnou praxí v zahraničí. Arbitráž je tudíž i často využívána u obchodních smluv v mezinárodním obchodu.

Při rozhodčím řízení se projednávají majetkové spory nestrannými nezávislými rozhodci. Výsledkem jednání je rozhodčí nález, který má stejné účinky jako pravomocný soudní rozsudek, tudíž je vykonavatelný i státní mocí.

Služby rozhodce lze využít jen po předchozí dohodě. Obě znesvářené strany musí uzavřít rozhodčí smlouvu, kde se dohodnou, že spor bude řešit rozhodce, případně rozhodčí soud. Pokud by tato dohoda nebyla, spor nelze řešit mimosoudně a jedna nebo druhá strana by se musela obrátit na soud.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics

  •  
    Jak vyhodnocovat úspěšnost reklamních kampaní.
  • Jak ovládat Google Analytics a najít co potřebuji.
  • Jak měřit hodnotu objednávek z webu.

Detailní informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+