Sazby náhrady za 1 km a stravné v roce 2011

Mění se sazby náhrady za 1 km a stravné. V souladu s vyhláškou vyhláška o cestovních náhradách č. 377/2010 Sb., činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 (státní sféra) zákoníku práce ve výši:

 • 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

 •  
  Jaké online kanály používat pro získání leadu
 • Jakým způsobem pracovat s leady
 • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+