Se spolupracující osobou k nižšímu pojistnému

Příjmy a výdaje může poplatník podle § 13 zákona o daních z příjmů přerozdělit na spolupracující osoby. Lze tak ušetřit na daních v případech, kdy je možné využít nevyužitou úsporu z neuplatněných nezdanitelných částek a daňových slev členů rodiny s nízkými nebo nulovými zdanitelnými příjmy.

Spolupracující osoba poplatníkovi výrazně sníží i odvod pojistného na sociální pojištění. Důležité je včasné oznámení spolupráce finančnímu úřadu, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovně. Spolupráce se hlásí správci daně do 30 dnů od zahájení činnosti, OSSZ a zdravotní pojišťovně jako všechny ostatní změny do 8 dnů. Odvod zdravotního pojistného spolupráce bohužel neovlivní, ale úspora na sociálním pojištění může být až překvapivě vysoká. Čtěte více: Se spolupracující osobou k nižšímu pojistnému. Nevěříte?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+