Škoda na vodohospodářském majetku: 1,5 miliardy

Podle prvotních odhadů je povodňová škoda na státním vodohospodářském majetku 1,5 mld. Kč. Odstranění překážek a zvýšení průtočnosti koryt postižených vodních toků budou zpočátku hradit z vlastních zdrojů jejich správci. Odklízecí práce začnou neprodleně po opadnutí velké vody, jak informovalo ministerstvo zemědělství.

Přesné vyčíslení škod předloží vládě do 15. září spolu 2010 s návrhem způsobu úhrady jejich odstranění. Podle ministerstva se opět potvrdil význam retencí v přehradách, které jednak zpomalily nástup povodňových průtoků a v řadě případů umožnily transformaci na neškodný průtok pod vodním dílem.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro začátečníky

  •  
    Principy fungování PPC reklamy.
  • PPC nejsou jen ve vyhledávačích.
  • Zjednodušte si správu šikovnými nástroji.

Detailní informace o školení PPC reklamy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+