Slevy na pojistném už od srpna?

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení bude náležet poprvé od měsíce, který bude následovat po měsíci, v němž bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů. Jako měsíc vyhlášení se předpokládá červenec, slevy by tedy měly být účinné od 1. srpna.

Sleva náleží zaměstnavateli za každého nemocensky pojištěného zaměstnance, který má nižší příjem než 1,15násobek průměrné mzdy, tj. 27 100 Kč.

Zaměstnanec, za kterého náleží sleva na pojistném:

  • musí být zaměstnán po celý kalendářní měsíc,
  • jeho zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu,
  • zaměstnání má trvat déle než 3 kalendářní měsíce.

Sleva naopak nenáleží od měsíce:

  • v němž byla zaměstnanci doručena výpověď nebo byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • zaměstnanec byl vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

O slevách na pojistném čtěte více: Dočkají se zaměstnavatelé slibovaných slev na pojistném?

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+