Sníží novela veterinárního zákona byrokracii?

Novela veterinárního zákona klade důraz na kvalitu potravin, upravuje a podmínky prodeje syrového mléka z automatu, stanovuje povinnost uživateli honitby zajistit vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a ruší úpravu, která umožňovala některým provozovnám maloobchodu neoznačovat balené maso a masné výrobky.

Nová legislativní úprava ovšem umožní také domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu. Ruší se některé administrativní povinnosti, jako je povinnost chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje.

Chovatelé již nebudou povinni žádat krajskou veterinární správu o vydání veterinárního osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje. Zruší se veterinární osvědčení k přepravě živočišných produktů ke skladování v rámci státních hmotných rezerv. Tato změna rovněž omezí administrativní dopady na provozovatele potravinářských podniků i administrativní činnost krajských veterinárních správ. V současnosti je přeprava potravin ke skladování v rámci státních hmotných rezerv jediným případem přepravy zdravotně nezávadných potravin určených k běžné spotřebě, pro kterou je vyžadováno veterinární osvědčení.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+