Nemocenské a důchodové nově i pro jednatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo před několika dny do připomínkového řízení novelu zákona o nemocenském pojištění, která by měla zavést řadu novinek. Změny proto spočívají především v rozšíření a sjednocení okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob. Nově by měl být z titulu funkce pojištění i jednatelé a společníci a členové představenstev, kteří ze systému před několika lety vypadli.

Nemocenské a důchodové (pokud jej již v současnosti neplatili) pojištění by měli platit také:

 • společníci a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisti komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
 • členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo,
 • členové kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
 • likvidátoři a prokuristi, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 • vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. Čtěte více: Z dohod o provedení práce chce ministerstvo nemocenské a důchodové pojištění

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

 •  
  Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
 • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
 • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+