SOLVIT pomáhá podnikatelům proti nesprávným postupům veřejných orgánů

Pokud podnikatel cítí, že některé správní orgány členského státu Evropské unie volí nesprávný postup, který není v souladu s evropským právem, může se se svým problémem obrátit na SOLVIT centrum. To problém přezkoumá a pokud zjistí pochybení orgánů, pokusí se sjednat nápravu přímo v zemi, kde k nesrovnalos­ti došlo.

Konkrétně může podnikatel SOLVIT centrum kontaktovat, pokud se například stane předmětem diskriminace v cizí zemi, pozoruje nečinnost úřadů či má problémy s uvedením produktu na zahraniční trh nebo uznáním kvalifikace.

SOLVIT představuje možnost, jak lze mimosoudně řešit některé překážky v podnikání. Aby se SOLVIT případem zabíral, je nutné jej kontaktovat (možné telefonicky, mailem, osobně a podobně), svůj problém stručně vylíčit a doložit doklady či kopiemi dokladů. Maximálně do deseti týdnů by měl podnikatel obdržet nezávazné vyrozumění, jak lze situaci řešit.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+