Splatnost doplatku pojistného se blíží

Blíží se termín doplatku pojistného. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 podávají osoby samostatně výdělečně činné ČSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání. Pokud jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, posunul se termín podání přehledu z 30. dubna na 30. červenec 2010. OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, měly nejzazší termín podání přehledu stanoven na 2. 8. 2010.

Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu. I kdyby náhodou přehled podán nebyl, je také splatný do 8 dnů po uplynutí lhůty pro jeho podání.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro začátečníky

  •  
    Principy fungování PPC reklamy.
  • PPC nejsou jen ve vyhledávačích.
  • Zjednodušte si správu šikovnými nástroji.

Detailní informace o školení PPC reklamy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+