Srážky ze mzdy budou od počátku roku moci opět využívat i lichváři

Otevře nový občanský zákoník znovu dveře lichvářům a vyděračům? Dlužníkům má být totiž možné strhávat dluh ze mzdy. Zamýšlí se advokát Petr Dobeš.

Nový občanský zákoník znovu zavádí možnost zajistit dluh zaměstnance dohodou s věřitelem o srážkách z jeho mzdy. Tento způsob byl z českého práva odstraněn před šesti lety, mimo jiné právě proto, aby se vyloučilo jeho zneužívání některými podnikatelskými subjekty, především lichváři, jak zmiňovala důvodová zpráva odpovídající novely. Mají se dlužníci opět obávat o své výplaty?

Dnes pouze na dluhy vůči zaměstnavateli nebo na výživném

Zajištění dluhu prostřednictvím srážek ze mzdy je způsob splácení, na jehož základě se věřitel může domáhat, aby mu dlužníkův zaměstnavatel zasílal podstatnou část jeho mzdy k úhradě splatné pohledávky. V současné době jsou takové dohody možné pouze k zajištění pohledávek zaměstnavatele nebo dluhů na výživném. Od příštího roku bude institut do českého práva opět zaveden bez omezení. 

Staronový institut se vrací na scénu

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Ilustrační obrázek.

O tom, co zákonodárce vedlo k znovurozšíření tohoto institutu, důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku mlčí. Lze pochybovat o tom, že důvody, které zákonodárce před šesti lety vedly k odstranění této možnosti z občanského zákoníku, odpadly. Naopak lichváři budou velmi pravděpodobně znovu hojně využívat této cesty ke svým penězům, kterou lze využít tak, aniž by oprávněnost jejich nároku musel zdlouhavě zkoumat soud. A to se netýká nejen samotných půjček, ale především nejrůznějších pokut, poplatků, navýšení a podobně.

Takto se bude moci „zastavit“ mzda až do výše jedné poloviny. Novinkou je i nutný předchozí souhlas zaměstnavatele, tedy plátce mzdy, kterého navíc úprava zbavuje části nákladů spojených s prováděním srážek, jejichž výše byla také jedním z důvodů zmiňované novely z roku 2007. Na druhou stranu, zaměstnavatel většinou nebude mít důvod chránit své zaměstnance před sebou samými.

Petr Dobeš, advokát TaylorWessing e|n|w|c advokáti 

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 4. 9. 2013 3:09

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Landing page jako součást inbound marketingové strategie

  •  
    Jak vytvářet landing page do 1 hodiny
  • Jak postavit na nohy vaše současné landing page
  • Jak vyhodnocovat všechny vaše vstupní stránky webu

Detailní informace o školení Landing page jako součást inbound marketingové strategie »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+