Sto a víceletých důchodců přibývá

Celkem 361 stoletých důchodců evidovala ČSSZ v dubnu 2011. Z toho bylo 305 žen a 56 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají důchodci oznámení o zvýšení důchodu o 2000 Kč a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Kromě stoletých důchodců jsou v evidenci také důchodci narození v letech 1903 až 1910, čili starší sta let. Celkem je jich 405. Nejstarší důchodce evidovaný u ČSSZ, je muž narozený v roce 1905. Nejstarší žena se narodila v roce 1903. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze – 152 a v Jihomo­ravském kraji – 100. Nejméně naopak v kraji Karlovarském – 17.

Pro srovnání: V dubnu roku 2010 evidovala sociálka 354 stoletých důchodců (293 žen a 61 mužů). Důchodců starších sta let bylo ve stejném období 384.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+