Stravné poskytované podnikateli na služební cestě

Podnikatelé nemají stejné nároky na stravné při tuzemské služební cestě jako zaměstnanci. Stravné u tuzemské služební cesty může uplatnit do nákladů podnikatel, jehož pracovní cesta trvala déle než 12 hodin v kalendářním dni. Stravné se neprokazuje dokladem o zakoupení jídla, ale postupuje se podle náhrad určených pro zaměstnance. Zaměstnanec má však, na rozdíl od podnikatele, nárok na vyplácení stravného u pracovních cest, které trvaly déle než 5 hodin.

Stravné při zahraničních služebních cestách se poskytuje naprosto totožně u zaměstnanců i u podnikatele. Výši zahraničního stravného pro rok 2009 určuje Vyhláška č. 417/2008 Sb.

Stravné se poskytuje podle § 170 zákoníku práce:
  • v plné výši, pokud zahraniční cesta trvá déle než 12 hodin,
  • v poloviční výši, pokud trvá zahraniční cesta déle než 6 hodin, maximálně 12 hodin,
  • ve čtvrtinové výši, pokud trvá zahraniční cesta maximálně 6 hodin, nejméně 1 hodinu,
  • při kratších zahraničních pracovních cestách se náhrada neposkytuje.

Při zahraniční služební cestě je možné do nákladů zahrnout i kapesné maximálně do výše 40 % stravného.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+