Svaz obchodu a cestovního ruchu podává stížnost k EK

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) odeslal k Evropské komisi stížnost na znění zákona číslo 395/2009 Sb., o významné tržní síle síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Domnívá se totiž, že zákon není v souladu s principy Smlouvy o fungování Evropské unie a diskriminují některé obchodní subjekty. Zákon č. 395/2009 Sb. obsahuje mnoho nejasností a chyb, ale prokazatelným rozporem s právem EU je fakt, že mj. zavádí právní domněnku, že odběratel má významnou tržní sílu na základě čistého obratu vyššího než pět miliard korun, uvádí Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR.

Podle SOCR ČR neobjasňuje hranici 5 miliard korun žádné objektivní kriterium. Je-li pak cílem zákona ochrana dodavatelů produktů, nesouvisí tato ochrana nijak s obratem odběratelů. Celkový obrat odběratele nemá nikdy automaticky vliv na jeho vztahy s dodavateli. Stanovení této hranice zákonem tak nespadá pod dovolenou výjimku EU ze zákazu rozdílného zacházení, uvádí Svaz.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení web copywritingu

  •  
    Jak strukturovat text na webové stránce.
  • Tajemství atraktivního a úderného titulku.
  • Optimalizace webového textu pro vyhledávače.

Detailní informace o školení psaní pro web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+