Švýcarský grant pro neziskovky

Moravské neziskovky mohou žádat o švýcarský grant. Organizace z Moravskoslez­ského, Olomouckého a Zlínského kraje mohou žádat o finanční podporu z Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Prostředky jsou určeny na oblasti sociálních služeb a životního prostředí.

Cílem první výzvy je podpora neziskových organizací a jejich stávající činnosti. Neziskové organizace mohou žádat také podporu na posílení jejich organizační, personální a finanční kapacity, tedy například na prostorové a materiální vybavení, vytváření nebo aktualizace strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo na podporu publicity, uvádí grantový manažer František Brückner z Nadace Partnerství.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+