Technické normy budou možná podstatně levnější

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky. Tato změna by měla zpřístupnit normy a učinit je i výrazně levnější. Podle návrhu vyhlášky by měl pak podnikatel z jednoho PC přístup na všechny normy za 1000 korun. Hospodářská komora považuje tento návrh za jednu z největších podpor podnikání od devadesátých let.

Poslanecká sněmovna by mohla novelou zákona o technických požadavcích na výrobky, kterou zatím schválila v prvním čtení výrazně ulehčit podnikání. Nový návrh by totiž umožňoval přístup podnikatele z jednoho PC na všechny normy za 1000 korun, což by normy výrazně zlevnilo a zpřístupnilo širší skupině podnikajících. Hospodářská komora tento krok vítá a považuje jej za jednu z největších podpor v podnikání od devadesátých let.

Současný stav zapříčiňuje, že soubory norem jsou neúnosně drahé a podnikatel si nemůže zakoupit pouze část normy, což nový systém umožní. Tato novela přinese větší zájem podnikatelů o normy, zvýšení jejich konkurenceschop­nosti a v neposlední řadě lepší ochranu spotřebitelů, uvádí Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Česko by tak mohlo být první zemí Evropské unie, která technickou normalizaci zpřístupní v takovéto míře. Současně nastavená legislativa ve spojení s obecnou nezávazností norem, administrativní náročností a vysokými cenami způsobila, že podnikatelé neměli o technickou normalizaci zájem, což vedlo k riziku ohrožení ochrany spotřebitele a nižší konkurenceschop­nosti některých českých podniků.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+