Vysoké tempo růstu průmyslu podpořila výroba dopravních prostředků

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla meziročně průmyslová produkce o 8,4 %, což při očištění od vlivu počtu pracovních dnů a sezónních vlivů činí růst o 7,1 %. Na růst průmyslové produkce měla nejvíce pozitivní vliv výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení a výroba a opravy strojů a zařízení.

Naopak průmyslová produkce významně poklesla v odvětví výroba koksu a rafinérské zpracování ropy, což bylo způsobenou plánovanou odstávkou výrobního zařízení. K poklesu došlo i ve výrobě chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken a ve výrobě základních kovů, hutních a kovodělných výrobků.

Co se týče tržeb, ty vzrostly meziročně ve stálých cenách o 9,3 %, což po očištění od sezónních vlivů a vlivu počtu pracovních dnů činil růst 8,2 %. K růstu tržeb opět prispěla výroba dopravních prostředků a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů a výroba a opravy strojů a zařízení. Tržby však poklesly v odvětví výroba koksu, rafinérské zpracování ropy, v těžbě energetických surovin a ve výrobě chemických látek, přípravků, léčiv apod.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+