Hlavní navigace

Tiskopis Potvrzení o příjmech se od roku 2015 mění

Dagmar Kučerová 15. 4. 2015

Po novele zákona o daních z příjmů došlo ke změnám tiskopisu Potvrzení o příjmech na zálohovou i srážkovou daň. Co musí zaměstnavatel nově potvrzovat?

Pro rok 2015 byly vydány dva nové tiskopisy pro potvrzení o zdanitelných příjmech na příjmy zdaněné zálohovou a srážkovou daní. Velká část mzdových programů by měla aktuální potvrzení automaticky vytisknout, formát tiskopisů je rovněž ke stažení na webových stránkách finanční správy. Server Podnikatel.cz připravil souhrn toho, co se v jednotlivých tiskopisech změnilo a co by měli mzdoví účetní před předáním potvrzení zaměstnanci prověřit.

Nové vzory tiskopisů Potvrzení o příjmech

Finanční správa vydala nové vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech, které vydává plátce (zaměstnavatel) na žádost zaměstnance. Jedná se o tiskopisy:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (tiskopis č. 25 5460 MF 5460 – vzor č. 23)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (tiskopis č. 25 5460/A – vzor č. 2 – není vydán v tiskové podobě, ke stažení pouze na internetových stránkách finanční správy).

Potvrzení se vydává při ukončení zaměstnání nebo po skončení zdaňovacího období. Slouží k ročnímu zúčtování daní u posledního plátce mzdy, případě jako podklad k výpočtu a příloha k daňovému přiznání. Plátce daně vystaví v souladu s § 38j odst. 3 zákona o daních z příjmů na žádost poplatníka za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.

Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň

Nově upravený tiskopis reaguje na změny zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2015. Zejména se jedná o řádek č. 16, kde jsou zapracovány nové sloupce pro uplatnění diferencovaného daňového zvýhodnění. Uvede se jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a měsíce, kdy bylo uplatněno daňové zvýhodnění ve výši na jedno, na druhé a ve výši na třetí a každé další vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Kupříkladu zde mohou být uvedeny měsíce: 1–12 nebo 8–12 či 1, 3, 4–5 atd.

Náhled tiskopis

Dále je zde upravený řádek číslo 15. Do příslušného sloupce se uvedou zaměstnavatelem vyplacené příspěvky na soukromé životní pojištění, tj. příspěvky jako benefity zaměstnavatele vyplacené v daném zdaňovacím období. Opět se jedná o reakci na novelu zákona o daních z příjmů. Příspěvky (benefity) zaměstnavatele jsou sice podle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny, ale v případě porušení podmínek zaměstnancem (výběr plnění či zrušení smlouvy o životním pojištění) se stanou zdanitelným příjmem ze závislé činnosti. Zaměstnanec je v takovém případě vždy povinen podat daňové přiznání v souladu s novelizovaným ustanovením § 38 g zákona o daních z příjmů bez ohledu na výši obdržených benefitů. Jedná se pouze o benefity vyplacené po 1. lednu 2015.

Náhled tiskopis

Čtěte více: Postačí pro daňové účely jednostranná úprava smlouvy o životním pojištění?

Do řádku č. 19 bylo vsunuta věta: V rámci ročního zúčtování záloh byla při výpočtu daně zohledněna částka ve výši ........................ Kč podle § 15 odst. 5 zákona a částka ve výši ........................... Kč podle § 15 odst. 6 zákona. Opět se jedná o povinnost podání daňového přiznání poplatníkem při porušení podmínek penzijního připojištění nebo životního pojištění a uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Z potvrzení o zdanitelných příjmech lze údaje potřebné pro zpracování daňového přiznání získat.

Náhled tiskopis

Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň

Ilustrační obrázek

Pro rok 2015 jsou nové tiskopisy Potvrzení o příjmech. 

Potvrzení vydává zaměstnavatel pouze v případě dohod o provedení práce s úhrnnou měsíční odměnou do 10 000 korun (včetně) s nepodepsaným Prohlášením k dani. Jen za této situace zdaní zaměstnavatel odměnu srážkovou daní v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Přestože poplatník (zaměstnanec) není povinen uvádět své příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání, v řadě případů je to pro něj vlivem uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně výhodnější. Toto bylo zavedeno již pro zdaňovací období roku 2014. Naposled za toto období se mohl rozhodnout, zda do daňového přiznání uvede všechny své příjmy zdaněné srážkovou daní či jen některé z nich. Od roku 2015 musí do daňového přiznání zahrnout všechny své příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní, pokud se rozhodne nepovažovat tuto daň za konečnou.

Tiskopis Potvrzení o dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně se od roku 2015 příliš nemění. Pouze se na řádku č. 2 uvádí příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2016 (§ 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů), u předchozího tiskopisu se jednalo o příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2015.

Náhled tiskopis

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Podnikatel.cz: E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

E-Ježíšek si i letos zařádí. Nákupy od 2 do 5 tisíc

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje výjimkami v EET

Na poslední chvíli šokuje výjimkami v EET

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo